top of page

 Veilig door het CDA??

Hoe geloofwaardig vindt u al het onderstaande?? Het klinkt allemaal prachtig, maar voelt u zich veiliger in uw omgeving dan 10jr geleden? Thuis, in uw huis, en ook in de publieke ruimte? Politie komt handen, mankracht, middelen, EN wetten/handhaving/rechters tekort en ontbreekt daardoor tegenwoordig motivatie. Bijna de helft van hun capaciteit gaat op aan de immigratie en MCSL, maar dat mogen korpschefs niet hardop zeggen. Lang leve de immigratie en MCSL. Wanneer heeft u voor het laatst aangifte gedaan bij de politie over iets? Lees u de kranten? Of kijk liever op Alternatieve Media, want op de MSM wordt er veel weggehouden. Het onderstaande is volstrekte holle retoriek. Leuk geschreven maar de dagelijkse praktijk is anders!

van:

https://www.cda.nl/standpunten/veiligheid/   :

 

Terrorisme, georganiseerde misdaad en alledaagse vormen van overlast en criminaliteit zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Daarom wordt de komende jaren meer geïnvesteerd in politie, justitie en de rechterlijke macht. We willen een daadkrachtiger aanpak van de georganiseerde misdaad en steviger opkomen voor de rechtsstaat, voor overheidspersoneel in de vuurlinie en voor slachtoffers van misdrijven.

Extra geld voor veiligheid 
Het CDA heeft altijd gepleit voor extra investeringen in politie. De nationale politie krijgt nu ruim 250 mln. euro voor meer agenten in de wijk en de versterking van de recherche. Hiermee kan de politie meer doen om de veiligheid in Nederland te vergroten. Ook gaat er extra geld naar andere onderdelen van de veiligheidsketen, zoals Defensie.   
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het Team Internationale Misdrijven en komt er jaarlijks extra budget voor de aanpak van cybersecurity omdat hier een forse inhaalslag nodig is.

Georganiseerde criminaliteit aanpakken 
Het kabinet komt met een speciale ‘ondermijningswet’ om de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken. Er komt een speciaal ‘ondermijningsfonds’ van 100 miljoen voor een stevigere aanpak van de georganiseerde criminaliteit.   
Er komt een verbod op criminele motorbendes, die de samenleving ontwrichten door intimidatie van het lokaal bestuur, drugsoverlast, fysiek geweld en andere criminele activiteiten.

(Soft)drugs 
Het CDA is en blijft tegen softdrugs. Tegelijk willen we de komende periode wel onderzoeken hoe we de criminaliteit beter aan kunnen pakken. In een beperkt aantal (middel)grote gemeenten start het kabinet daarom  een experiment om te kijken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten daarvan zijn. Pas na een onafhankelijke evaluatie van het experiment, zal het kabinet bezien wat het te doen staat.  Het beleid ten aanzien van harddrugs blijft ongewijzigd.

Rechtspraak in de buurt 
Het kabinet gaat experimenteren met de invoering van buurtrechters, die regelmatig in de buurt zitting houden, minder hoge griffiekosten vragen en snel een oordeel kunnen vellen in juridisch eenvoudige zaken.

Aanpak terrorisme
De bestrijding van terrorisme is een belangrijke taak voor het kabinet. Het kabinet stelt alles in het werk om ‘haatpredikers’ in Nederland geen podium te geven. Om de dreiging van terugkeerders te verkleinen wordt ingezet op betere internationale samenwerking en wordt wetgeving voorbereid om terugkeerders langere tijd vast te kunnen zetten. Ook worden mogelijkheden verruimd om DNA-onderzoek te doen bij een verdenking van een terroristisch misdrijf. 


Het CDA vindt verder dat we bereid moeten zijn om vroeg in te grijpen, door het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar te stellen en de financiering van moskeeën en islamitische organisaties door buitenlandse overheden te verbieden.

bottom of page