top of page

Over Mona Keijzer :

Over en aan Mona Strijkeijzer

1:  https://www.briefjevanjan.nl/aan-mona-keijzer/

Beste Mona,

In december 2018 beweerden twee prijsvergelijkers dat een gemiddeld Nederlands gezin dit jaar

bijna 20 procent meer voor gas en elektriciteit moet betalen ten opzichte van 2018. Gaslicht.com

noemde een prijsstijging van 360 euro netto, Pricewize.nl kwam uit op 327 euro.

De PVV stelde jou, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, er vragen over in de

Tweede Kamer.  “Dikke onzin, beweerde je. “De berekeningen deugen niet. De prijsvergelijkers

schatten het gas-  en stroomverbruik van de Nederlanders véél te hoog in.”

Het is nog geen twee maanden later en het (nota bene door jouw eigen ministerie gefinancierde)

BS heeft berekend dat een gemiddeld Nederlands gezin dit jaar bijna 20 procent meer voor gas

en elektriciteit moet betalen ten opzichte van 2018. Om precies te zijn: het CBS komt op een prijs-

stijging van 334 euro netto.

Hoe snel je er in december bij was om te liegen (want jullie hadden het destijds heus wel goed doorgerekend), zo stil staat je waffel nu. Je twitterde gisteren wat over snel internet in het buiten-

gebied en over een campagnebezoek namens het CDA aan bedrijven in Medemblik.

CDA, hè?

Partijkartel, hè?

Dan ben je, als je eenmaal weer op het pluche zit, Exodus 20:16 vergeten. “Gij zult geen valse

getuigenis spreken tegen uw naaste.”

En Johannes 8:44, waarin die Jezus van het CDA zei dat de duivel de vader van de leugen is.

En Spreuken 19:5: “Een valse getuige wordt niet voor onschuldig gehouden; en die leugen blaast,

zal niet ontkomen.”

En Efeze 4:25:”Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid.”

Of Psalm 141:3 (waarbij ik stiekem altijd ook een beetje aan je VVD-collega Dilan Yesilgöz moet

denken): Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deuren van mijn lippen.”

Als je deel uitmaakt van een kabinet met de beroepsleugenaars van de VVD, dan kun je die bijbel

die christenen altijd zo schijnt te inspireren maar beter even een paar jaar in de hoek flikkeren,

nietwaar?

Ik weet nog hoe de voormalige CDA-leider Jan-Peter Balkenende in okt 2013 “Fatsoen moet je

doen!” riep. Maar je excuses maken aan al die Nederlandse gezinnen voor wie 334 euro netto

een enorme bak geld is en die je in december keihard voorloog, zal wel te veel gevraagd zijn,

zeker?

Wacht maar af.

Het is zo 23 mei.

Groet,

JanD

UPDATE Het kabinet geeft inmiddels toe dat je loog. Waar kunnen mensen het verschil terugvragen?

Vindt u de briefjes van Jan leuk/ goed? steun hem dan via:  https://jndkgrf.backme.org/#support

2 & 3: beoordelingen:

. 26-11-17:   Over Mona Keijzer: zij is niet alleen koud, kil en berekenend. Men mag er

                   zelfs vals, gemeen en hypocriet aan toevoegen. Één van de 10 geboden is:

                   ‘Leg over een ander geen vals getuigenis af.’ Ze heeft echter de grootste

                    mond over de PVV en intussen neemt ze veel punten van Agema over.

                    F. Agema heeft zaak-inhoudelijke argumenten, die niet weerlegd worden

                    door Keizer, dus speelt Keijzer respectloos op de persoon Agema. (Mona

                    nodigt alle fracties uit en dan doet ze alsof ze Agema per ongeluk heeft

                    vergeten. Valser dan dát kan niet.

                    www.trouw.nl/het-gelijk-vd-woedende-fleur-agema-tov-Mona Keijzer

                    www.dds.nl/agema-pakt-keijzer: liever-opgewonden-dan-koud-kil-berekenend

                    Ze liegt ook vaak: 

                    nieuwscheck.nl/keijzer-ongelijk-geen-halvering-n-mensen-in-verzorg.huizen

                    www.dds.nl/pauw-jinek-samen-met-links-publiek-fleur-agema-onderuithalen

 

 

. 26-9-17:   Mona Keijzer was zorgwoordvoerder vh CDA, tijdens de campagne beloofde

                  zij het eigen risico te verlagen! (zie campagne: https://youtu.be/2P7jXC1EE1A)

                  Mona kreeg meer dan 100.000 voorkeursstemmen door deze belofte. Maar na

                  de verkiezingen direct deze eis keihard laten vallen, zonder slag of stoot!

                 ‘Ze had met haar vuist op tafel moeten rammen: Ik heb 100.000 extra voorkeur-

                  stemmen en heb een belofte gemaakt. Als deze niet wordt ingewilligd, stap ik

                  uit de partij en is er geen meerderheid in de kamer meer.’

                  Eén van de geboden is: “Heb je naaste lief als jezelf”. CDA is niet echt een

                  christelijke partij in de zin van het woord. Het partijbelang groter is dan kie-

                  zers-'vertegenwoordiging'. Een ware gebroken verkiezingsbelofte en gewoon

                  kiezersbedrog van de CDA en Keizer.

                  www.elsevier.nl/raar-tafereel-oppositie-clasht-met-kabinet-over-eigen-risico

bottom of page